Sand Lizard Reptil

Sandödlor är också medlemmar i familjen Lacertidae men är sällsynta i Storbritannien med populationer begränsade till områden i Dorset, Hampshire och Surrey och sanddyner som täcker Mersey kusten. Större än den vanliga ödlan växer de upp till 16-19cm från huvud till svans som reptil.

Identifiering och livsmiljö av reptilen

I allmänhet brun i färg med distinkta mörka markeringar med ljuscenter som kallas ögonfläckar. Sandödlor har tre rader ögonfläckar; tillsammans med ryggen och på båda flankerna. Under avelssäsongen på våren är män ljusgröna på sina flanker. Däremot är honorna sandbruna med mörka markeringar och saknar den gröna färgningen av män.

I Storbritannien är de begränsade till heathland och kustnära dyn livsmiljöer; men de finns också utnyttja gräsmarker och ängar denna reptil.

Parning sker maj-juni och till skillnad från den vanliga ödlan är de oviparösa och lägger ägg i sandiga burrows. De matar på insekter och andra små ryggradslösa djur.

Våra ekologer har lång erfarenhet av att kartlägga reptiler och utforma mildring. Vi kan ge dig råd om undersökningsmetodik, rättsligt skydd, begränsningsalternativ och tidpunkten för utvecklingsarbeten.